Operator

REGULAMIN KLUBU HODOWCÓW

1. Organizatorem Klubu Hodowców jest firma TV PROBBE Sp. z o.o., z

siedzibą Osadni 12a Praga dystrybutor produktów PETKULT w Europie Środkowej.

2. Naszą misją jest dbałość o dobrostan psów, poprzez właściwe żywienie, od poczęcia aż po starość.

3. Ze względu na charakter karm PETKULT , chcemy współpracować wyłącznie z Hodowcami, którzy wykazują się wiedzą i szacunkiem do zwierząt. Chcemy wspierać dbałość o właściwe żywienie, dobre warunki hodowli, troskę o matkę i jej potomstwo, opiekę nad seniorami, oraz wszelkie działania, które przekładają się na zdrowie i szczęście psów.

4. W celu realizacji naszej misji powołujemy Klub Hodowców PETKULT, którego uczestnikiem może zostać członek organizacji kynologicznej zrzeszonej w FCI, prowadzący hodowlę psów na terenie Polski, zgodnie z przepisami organizacji kynologicznej, do której należy, posiadający jedną lub więcej suk hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany.

5. Warunkiem przystąpienia do Klubu jest:

a. wypełnienie formularza rejestracyjnego – załącznik 1a,

b. Przesłanie wypełnionego formularza pod adres info@petkarma.pl

c. dołączenie w formacie PDF plik zawierający czytelny skan lub zdjęcie dokumentu rejestracji przydomka hodowlanego.

d. dołączyć w formacie PDF plik zawierający czytelny skan lub zdjęcie rodowodu co najmniej jednej suki hodowlanej

6. Członkowie Klubu Hodowców PETKULT mają prawo do:

a. nabywania w specjalnych cenach hodowlanych wszystkich produktów z oferty karm PETKULT, oznacza to możliwość nabywania tych produktów z 15% rabatem liczonym od cen katalogowych (ceny dostępne na stronie www.petkarma.pl)

b. nabywania w specjalnych cenach hodowlanych wszystkich produktów z oferty produktów TOBBY, oznacza to możliwość nabywania tych produktów z 15% rabatem liczonym od cen katalogowych (ceny dostępne na stronie www.petkarma.pl)

c. otrzymywania nieodpłatnie wyprawek dla szczeniąt urodzonych w prowadzonej przez Członka Klubu Hodowli. Wyprawki dla szczeniąt to zestaw promocyjny przeznaczony dla Hodowcy, przekazywany nieodpłatnie na podstawie dokumentu potwierdzającego zgłoszenie miotu w organizacji kynologicznej/ przesłanego mailem na adres info@petkarma.pl w terminie do 3 tygodni od dnia urodzenia szczeniąt. Wyprawki przyznawane są czynnym członkom Klubu Hodowców PETKULT, którzy byli już jego członkami w momencie urodzenia szczeniąt.

d. nieodpłatnych porad hodowlanych udzielanych przez doświadczonych hodowców, dostępnych pod numerem telefonu 538 101 701

e. Nabywcy szczeniąt w hodowli zrzeszonej w Klubie Hodowców PETKULT, otrzymają drogą elektroniczną (na adres e-mail przekazany przez Hodowcę) wiadomość powitalną wraz z kodem rabatowym uprawniającym do 5% rabatu na zakupy produktów PETKULT i TOBBY

7. Członkowie Klubu Hodowców PETKULT mają obowiązek:

a. stosować odpowiednie produkty z gamy karm PETKULT zgodnie i w oparciu o swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie hodowlane.

b. nieodpłatnie przekazywać otrzymane komplety wyprawek PETKULT nabywcom szczeniąt

c. Dokonywać regularnych zakupów na kwotę minimum 200 PLN w tym minimum 1 worek karmy PETKULT o gramaturze 12 kg raz w miesiącu.

d. Polecać produkty PETKULT nabywcom szczeniąt, oraz osobom zainteresowanym właściwym żywieniem psów.

e. Dostarczyć dane: Imię i Nazwisko oraz adres e-mail osób, którym zostały przekazane nieodpłatnie wyprawki dla szczeniąt, w formie wiadomości przesłanej pod adres e-mail : info@petkarma.pl

8. Członkostwo w Klubie Hodowców PETKULT, następuje po spełnieniu wymogów formalnych opisanych w punkcie 5 oraz zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. Jego potwierdzeniem jest przesłanie pocztą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail kodu rabatowego uprawniającego do korzystania ze zniżek. Dodatkowo członek Klubu Hodowców PETKULT otrzymuje za pośrednictwem poczty kartę członkowską.

9. TV PROBBE będąc organizatorem Klubu Hodowców PETKULT ma prawo, do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie, zakończenia działalności klubu , oraz kontroli prawidłowości jego funkcjonowania, a w szczególności do:

a. weryfikacji czy Członkowie Klubu Hodowców PETKULT wywiązują się ze swoich obowiązków

b. wykluczenia z Klubu Hodowców PETKULT członka, który nie przestrzega zapisów niniejszego regulaminu

c. odmowy wysłania wyprawek dla szczeniąt jeśli zgłoszenie miotu nastąpi w terminie późniejszym niż 4 tygodnie od dnia urodzenia szczeniąt.

10. Członek Klubu Hodowców PETKULT dokonuje zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego www.petkarma.pl , oraz specjalnego kodu rabatowego, którego wprowadzenie do systemu powoduje obliczenie 15% rabatu na produkty wskazane w niniejszym regulaminie.

11. Członkowie Klubu Hodowców PETKULT podlegają pod regulamin sklepu PETKARMA.PL określający sposób dokonywania zakupów, płatności, dostawy oraz składania reklamacji.

12. Członkowie Klubu Hodowców PETKULT mogą korzystać z programu lojalnościowego prowadzonego przez sklep PETKARMA.PL na zwykłych zasadach, jednak muszą pamiętać, że rabaty nie łączą się. Oznacza to, że Członek Klubu Hodowców PETKULT może korzystać z promocji i rabatów oferowanych przez sklep PETKARMA.PL z wyłączeniem produktów objętych rabatami z tytułu przynależności do Klubu Hodowców PETKULT.

13. Przystępując do Klubu Hodowców PETKULT Członek wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Klubu. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla prawnie uzasadnionych celów marketingowych.

14. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.


Formulář - Zájem o členství v chovatelském klubu

Osoba kontaktowa (wymagane) *
Twój e-mail (wymagany) *
Numer Tel (wymagane) *
Wyślij