OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”(RODO - rozporządzenie o ochronie danych osobowych - „rozporządzenie”) informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, do wysyłania wiadomości marketingowych w rozsądnym zakresie i do wykonywania publicznych obowiązków administratora.

 1. Administrator danych osobowych

 1. a) Administratorem danych osobowych jest firma handlowa TV Probbe, s.r.o., zarejestrowana w Czechach z siedzibą Osadni 12a, Praha 7. 170 00, IČ(REGON): 26009366, zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym w Pradze, C 165486. (zwana dalej "Administratorem").

 1. b) Dane kontaktowe administratora są następujące: adres do doręczeń TV Probbe, s.r.o., siedziba Osadní 12a, Praha 7. 170 0, info@probbe.cz, numer telefonu +420 737 051 520

 1. c) Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

 1. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. a) Administrator przetwarza dane osobowe w celu spełnienia warunków umowy zakupu między Tobą a administratorem, w tym dostarczenia towarów i uregulowania odpowiedzialności za wady. Nie musisz podawać danych osobowych, ale bez podania danych osobowych administrator nie będzie w stanie spełnić warunków umowy, a zatem nie może jej zrealizować.

 1. b) Państwa dane osobowe mogą być dalej przetwarzane w celu wypełnienia związanych z nimi obowiązków publicznych przez administratora, w szczególności przy prowadzeniu księgowości, identyfikacji podatkowej i płatności. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, które dotyczą administratora.

 1. c) Administrator może dalej wykorzystywać dane osobowe w celu wysyłania korespondencji marketingowych w odpowiednim zakresie. Możesz zakończyć komunikację marketingową w dowolnym momencie.

 1. d) Administrator analizuje zakupy i sposoby dokonywania zakupów, dzięki czemu może zaoferować klientom produkty, które zostały wcześniej zakupione lub produkty określone dla konkretnego zwierzaka, dla którego wcześniej robił zakupy.

 1. e) Administrator nie podejmuje automatycznie indywidualnych decyzji w rozumieniu art. 22 rozporządzenia.

 1. f) Administrator wykorzystuje pliki cookies i program Google Analytics w Google Inc. od Google Inc. do analityki internetowej. Informacje na temat korzystania z tej witryny internetowej, która generuje plik cookie (w tym adres IP), zostaną przesłane na serwer firmy Google i tam zapisane. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny, do przygotowania sprawozdania z działalności na stronie internetowej dla operatora strony oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu. Google może również przekazywać takie informacje stronom trzecim, o ile jest to prawnie konieczne oraz w zakresie, w jakim takie strony trzecie przetwarzają takie dane w imieniu Google. W żadnym przypadku Google nie powiąże Twojego adresu IP z innymi danymi przechowywanymi w Google. Google Inc. jest certyfikowany zgodnie z Konwencją o Prywatności UE-USA. Możesz wyłączyć ustawienia plików cookies przy użyciu odpowiednich ustawień w przeglądarce; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny. Możesz także uniemożliwić Google pobieranie pobranych danych i przetwarzanie tych danych przez pobranie i zainstalowanie odpowiedniego modułu przeglądarki.

 1. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres czterech lat od daty ich otrzymania, chyba że skutki praw lub zobowiązań wynikających z umowy będą nadal występować po upływie tego okresu lub będzie obowiązek archiwizacji danych zgodnie z obowiązującymi ogólnie przepisami prawnymi.

 1. INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. a) Innymi odbiorcami danych osobowych będą firmy spedycyjne i inne osoby zaangażowane w dostarczanie towarów lub płatności w ramach umowy sprzedaży, osoba świadcząca usługi techniczne związane z działaniem sklepu internetowego, w tym obsługa oprogramowania i przechowywania danych oraz osoby i agencje świadczące usługi doradztwo marketingowe dla e-commerce

 1. b) Zadowolenie z zakupów analizujemy za pośrednictwem naszych ankiet e-mailowych w ramach programu opineo (Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa, KRS: 0000420780), do którego należy nasz sklep. Ankietę wysyłamy za każdym razem gdy Klient dokonuje u nas zakupu jeżeli w rozumieniu § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Coll.o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, nie zrezygnuje z ich otrzymywania. Przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania ankiet w ramach programu „Wiarygodnyych opinii” odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w określeniu Państwa zadowolenia z zakupu u nas. Do wysyłania ankiet z informacją zwrotną o ocenie i analizy naszej pozycji rynkowej korzystamy z serwisu opineo.pl; do tych celów możemy udostępniać informacje o zakupionym towarze i twoim adresie e-mail. Twoje dane osobowe w czasie wysyłania ankiet e-mailowych nie są przekazywane osobom trzecim dla ich własnych celów. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się wysyłaniu ankiet e-mailem w ramach programu „Wiarygodnych opinii", odrzucając kolejne ankiety za pomocą linku podanego w e-mailu z ankietą. W przypadku sprzeciwu, nie będziemy dłużej przesyłać ankiety.
 1. c) Zadowolenie z zakupów analizujemy za pośrednictwem naszych ankiet e-mailowych w ramach programu ceneo (Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000634928), do którego należy nasz sklep. Ankietę wysyłamy za każdym razem gdy Klient dokonuje u nas zakupu jeżeli w rozumieniu § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Coll.o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, nie zrezygnuje z ich otrzymywania. Przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania ankiet w ramach programu „Zaufanych opinii” odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w określeniu Państwa zadowolenia z zakupu u nas. Do wysyłania ankiet z informacją zwrotną o ocenie i analizy naszej pozycji rynkowej korzystamy z serwisu opineo.pl; do tych celów możemy udostępniać informacje o zakupionym towarze i twoim adresie e-mail. Twoje dane osobowe w czasie wysyłania ankiet e-mailowych nie są przekazywane osobom trzecim dla ich własnych celów. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się wysyłaniu ankiet e-mailem w ramach programu „Zaufanych opinii", odrzucając kolejne ankiety za pomocą linku podanego w e-mailu z ankietą. W przypadku sprzeciwu, nie będziemy dłużej przesyłać ankiety.
 1. d) W celu zapewnienia obsługi klienta używamy dla szybkiego kontaktu Czat firmy Smartsupp.com Ltd., Milady Horakove 13, 602 00 Brno, ID: 03668681, Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Brnie, sekcja C, włóż 86206th

 1. e) Do wysyłania informacji marketingowych administrator używa narzędzia firmy DiffSolutions, s.r.o., Nad mlýnským potokem 640/10, PSČ 10700, Praha 10, IČ: 24791288,Společnost je vedená u městského soudu v Praze oddíl C 174549

 1. f) Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów mogą być ponadto organy administracji finansowej lub innych właściwych organów w przypadkach, kiedy administratorowi powszechnie obowiązują tego przepisy prawa.

 1. g) Z wyjątkiem usług Google Analytics (patrz art. 2 i 4 powyżej) nie zamierza administrator przekazywać dane osobowe do krajów poza UE lub organizacji międzynarodowych.

 1. PRAWA PODMIOTU DANYCH

 1. a) zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu masz prawo zażądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do skorygowania lub usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

 1. b) Jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza lub dopuszcza się naruszenia rozporządzenia, masz prawo do złożenia reklamacji w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.